Υπηρεσίες

  1. Μελέτες Πράσινου – Φυτοτεχνικές Μελέτες
  2. Μελέτες – Κατασκευές Συντήρηση Κήπων
  3. Εφαρμογές Γεωπληροφορικής (G.I.S.) – Χαρτογράφηση
  4. Περιβαλλοντικές Μελέτες- Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  5. Δασικές Μελέτες
  6. Μελέτες και Τεχνικές Εκθέσεις Φωτοερμηνείας
  7. Δασικοί Χάρτες – Αντιρρήσεις
  8. Υπηρεσίες Φωτογραμμετρίας
  9. Υπηρεσίες Σύμβουλου σε Δασικά και Περιβαλλοντικά Θέματα