Φωτοερμηνεία

 

 

Φωτοερμηνεία είναι η τέχνη εξέτασης ενός αντικειμένου πάνω στις αεροφωτογραφίες με σκοπό την αναγνώριση του και εκτίμηση της σπουδαιότητας του.

Η φωτοερμηνεία γίνεται μονό με την χρήση αεροφωτογραφιών που προμηθευόμαστε από τις Δημόσιες Υπηρεσίες ( Γ.Υ.Σ , ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων).Λέγοντας φωτοερμηνεία εννοούμε την στερεοσκοπική παρατήρηση των ζευγών αεροφωτογραφιών η οποία γίνεται με επιτραπέζιο και κατοπτρικό στερεοσκόπιο.

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στερεοσκόπια γίνεται εφικτή η στερεοσκοπική (τρίτη διάσταση) παρατήρηση όλων των αντικειμένων των Α/Φ με αποτέλεσμα να έχουμε όσο το δυνατόν ξεκάθαρη εικόνα για το αντικείμενο που εξετάζουμε.

Η Τρίτη διάσταση μας δίνει την δυνατότητα να καταλάβουμε (κυρίως στις παλαιότερες αεροφωτογραφίες) τα σπίτια, την ύπαρξη ρεμάτων αφού διακρίνεται το βάθος τους, την βλάστηση των εκτάσεων ( θαμνώδη, δενδρώδη, αμπελώνες, χορτολιβαδική, καλλιέργειες) , τον διαχωρισμό οικοπέδων.

Η στερεοσκοπική παρατήρηση βοηθά σημαντικά στην στήριξη των θέσεων μας στα Δασαρχεία και τις Επιτροπές, καθώς και στα δικαστήρια.

τοπο