Αρχική

Tο μελετητικό γραφείο του Λιάμπα Άγγελου εκπροσωπώντας την νέα γενιά εξειδικευμένων επιστημόνων, ιδρύθηκε το έτος 2014, έχοντας επενδύσει στην άρτια εκπαίδευση, στις σύγχρονες μεθόδους της γεωπληροφορικής, στο μεγάλο δίκτυο συνεργατών και είναι σε θέση να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες περιβάλλοντος συνδυάζοντας τις νέες τεχνολογίες με την πολυετή εμπειρία.

Η λειτουργία της εταιρίας κινείται σε δύο κατευθυντήριους άξονες:

  • Την εκπόνηση Δασικών, Περιβαλλοντικών, Φυτοτεχνικών Μελετών.
  • Την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον